Nowe artykuły na naszym blogu

Czy można wyjść z nałogu bez pomocy najbliższych?

Odpowiedź na postawione pytanie jest pozytywna, choć proces zdrowienia alkoholika, który nie może liczyć na wsparcie partnera, współmałżonka czy rodziny jest o wiele bardziej pracochłonny i zabiera zdecydowanie więcej czasu. Obecnie w większości podejść terapeutycznych do leczenia uzależnień podkreśla się konieczność włączenie najbliższych w proces trzeźwienia. Ważnym elementem tego procesu jest uświadomienie czym jest choroba alkoholowa i jakie są jej mechanizmy. Jest to szczególnie istotne w kontekście badań, z których wynika, że ponad połowa partnerów alkoholików odrzuca fakt, że alkoholizm jest chorobą. Wiedza i świadomość choroby są podstawą do budowania zrozumienia, współczucia i oparcia. Brak takiej wiedzy powoduje skupienie na alkoholiku wszelkich negatywnych uczuć, powstałych w wyniku doznanych krzywd i uraz. Zrozumienie mechanizmów choroby powoduje natomiast, że za wszystko co złe odpowiedzialna staje się choroba a nie człowiek. Pozwala to odbudować zaufanie i razem z alkoholikiem cieszyć się z każdego kroku w procesie trzeźwienia.