Tag: terapia DDA

Czym jest syndrom DDA?

DDA jest skrótem, która określa grupę osób – Dorosłe Dzieci Alkoholików. Są to ludzie, którzy najczęściej nie umieją radzić sobie …