Nowe artykuły na naszym blogu

Problemy finansowe a alkoholizm – jak wyjść na prostą?

Z problemem alkoholizmu zmaga się co trzeci Polak. Jest on często ukrywany przez osoby uzależnione, które nie przyznają się do nałogu. Na chorobę alkoholową cierpią osoby w różnym wieku.

Tak naprawdę może ona dotyczyć każdego, zarówno mężczyzn jak i kobiet. Niepokojącą sytuacją jest fakt, że coraz więcej młodych ludzi poniżej 30 roku życia  trafia do ośrodków leczenia uzależnień, bądź na terapię. Nieleczony alkoholizm może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a nawet do śmierci.

Co to jest choroba alkoholowa?

Choroba alkoholowa jest psychicznym i fizycznym uzależnieniem od środka psychoaktywnego, jakim jest alkohol. Psychiczne uzależnienie polega na konieczności spożywania trunku w celu poprawy nastroju, samopoczucia. Natomiast uzależnienie fizyczne związane jest ze wzrostem tolerancji na alkohol, co wiąże się z utratą kontroli nad ilością wypijanego alkoholu, a także alkoholowym zespołem abstynencyjnym pojawiającym się po jego odstawieniu.

Skutkiem jego spożywania jest pojawienie się u osób uzależnionych wielu chorób psychicznych i somatycznych takich jak między innymi: marskość wątroby, przewlekłe zapalenie trzustki, owrzodzenie żołądka, cukrzyca, anemia, uszkodzenie nerwów, pogorszenie widzenia, a nawet ślepota.

Konsekwencją alkoholizmu są także zmiany w funkcjonowaniu psychicznym z powodu degradacji zdrowia psychicznego, doprowadzającej niektóre osoby do niemożności funkcjonowania poza oddziałem psychiatrycznym. Poza tym poziom umysłowy osób uzależnionych gwałtownie spada nawet do upośledzenia umiarkowanego.

Należy pamiętać, że jest to choroba nieuleczalna, którą można powstrzymać, dlatego alkoholikiem trzeźwym zostaje się do końca życia. Osoba uzależniona ma dwa wyjścia: podjęcie leczenia albo śmierć. 

Jakie są skutki alkoholizmu dla osoby uzależnionej?

Powodów uzależnienia jest wiele. Zazwyczaj w grę wchodzą problemy rodzinne i relacje z innymi, utrata pracy, bądź osoby bliskiej, a także problemy finansowe, które również są skutkiem uzależnienia, gdyż alkoholik generuje długi w zdobywaniu kolejnych porcji trunków.

Alkoholizm jest chorobą osób wrażliwych, które nie potrafią uporać się ze swoimi problemami lub stresem, a alkohol traktują jako odskocznię i źródło zapomnienia o nich.

Dlaczego osoby mające problem z alkoholem wpadają często w problemy finansowe?

Choroba alkoholowa w każdym obszarze funkcjonowania osoby uzależnionej tworzy bariery  nie do przekroczenia. Dotyczą one nie tylko życia rodzinnego, ale również zawodowego, a także rozwoju indywidualnego i aktywności społecznej. Uzależnienie od alkoholu prowadzi do wykluczenia społecznego, samotności, utraty pracy, a co za tym idzie środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Alkoholik generuje długi, które stwarzają poważne problemy w funkcjonowaniu nie tylko jego samego, ale również najbliższych mu osób. Wydawanie pieniędzy na drogie trunki musi przecież kosztować. Najprostszym sposobem na ich zdobycie jest zaciąganie pożyczek, gdyż utrata pracy z powodu niemożności wykonywania swoich obowiązków skłania alkoholika do zdobywania środków finansowych na alkohol na drodze zadłużania nie tylko siebie, ale również rodziny.

Nawet osoby uzależnione z grupy wysokofunkcjonujących alkoholików, utrzymujących pracę i ukrywających swoją chorobę w tajemnicy przed najbliższymi, czy współpracownikami, wcześniej czy później z powodu swojego uzależnienia znajdą się w kompromitującej sytuacji, która dowodzi tego, że obraz alkoholika odnoszącego sukcesy zawodowe i utrzymującego dobre relacje rodzinne okazuje się iluzją. Jeśli osoba uzależniona nie podejmie leczenia, zniszczenie fizyczne będące konsekwencją choroby alkoholowej i doprowadzi ją do śmierci.

metoda allena carra

Jak przestać pić alkohol?

Leczenie choroby alkoholowej jest trudnym procesem. Kluczową sprawą jest dobrowolne poddanie się przez osobę uzależnioną leczeniu, a także jej konsekwencja w wychodzeniu z uzależnienia. Pierwszym krokiem jest rezygnacja z picia, a także eliminacja objawów odstawienia.

Alkoholik powinien poddać się terapii w ośrodku leczenia uzależnień oraz grupach Anonimowych Alkoholików. Niezwykle ważną sprawą jest łączenie odwyku alkoholowego z podjęciem psychoterapii, którą można wspomagać także farmakoterapią. Niezwykle ważna jest konsekwencja w dochodzeniu do zdrowia, a także utrzymanie abstynencji do końca życia.

Leczenie alkoholizmu metodą Allena Carra

Metoda Allena Carra to coś więcej niż lista wskazówek na temat, jak przestać pić alkohol. Dzięki niej około 50 milionów ludzi na całym świecie wyszło z uzależnienia od alkoholu. Stosując ją alkoholik  może się uwolnić i pokonać strach. Nie wymaga stosowania żadnych leków. Dla jej zrozumienia i realizowania należy postępować zgodnie z instrukcjami doświadczonych terapeutów, którzy nie stosują żadnych praktyk zastraszania.

W terapii dominuje przekonanie, że uzależnienie jest w 1% fizyczne i w aż 99% psychiczne. Metoda Allena Carra usuwa obawy, które trzymają alkoholików w pułapce uzależnienia, a dotyczą one utraty zdrowia, stygmatyzacji, utraty środków finansowych i zniewolenia. Dzięki niej osoba uzależniona staje się wolna, a efekty odstawienia są prawie niezauważalne. Warto skorzystać z oferty kursów indywidualnych lub grupowych prowadzonych metodą Allena Carra, które odbywają się online.