Leczenie alkoholizmu

Zapewne opracowano już wiele teorii i napisano wiele tekstów, w których bardziej lub mniej naukowo odnoszono się do problematyki choroby nazywanej zespołem uzależnienia alkoholowego. Nie ma w tym nic zaskakującego, ponieważ skuteczne leczenie alkoholizmu wymaga przede wszystkim zrozumienia, czym ów zespół jest.

Czemu zespół?

Choroba alkoholowa dotyka trzech sfer funkcjonowania człowieka: fizyczności, psychiczności i kontaktu z otaczającym światem (inaczej sfera duchowa). Leczenie uzależnień alkoholowych oznacza zatem wzmożoną pracę na wielu różnych płaszczyznach jednocześnie. W wyniku długotrwałego odurzania się środkami psychoaktywnymi (alkoholem, lekami) wszystkie powyższe sfery ulegają degradacji zaś funkcjonowanie człowieka staje się upośledzone. Wymienione wyżej substancje psychoaktywne intensywnie oddziałują na mózg, jednocześnie rywalizując w komunikacji naszego systemu nerwowego z produkowanymi naturalnie przez układ nerwowy człowieka związkami chemicznymi. Niestety substancje te ewidentnie uszkadzają struktury mózgowe. W wyniku badań neuropatologicznych stwierdzono, że u alkoholików 30% neuronów płata czołowego ulega zniszczeniu. Prywatne ośrodki leczenia alkoholizmu niejednokrotnie okazują się więc ostatnią deską ratunku.

Terapia alkoholowa – jakie znaczenie ma dla procesu leczenia alkoholizmu?

Płaty czołowe naszego mózgu odpowiadają za hamowanie działań instynktownych, takich jak chociażby agresja, a także za wyższe funkcje mózgu – planowanie i przewidywanie. Wiele badań naukowych potwierdza, że uzależnienie od alkoholu jest chorobą mózgu, która istnieje niezależnie od tego czy alkoholik jest w okresie abstynencji czy też intensywnie pije. Z tego względu leczenie alkoholizmu jest procesem długotrwałym i niezwykle trudnym, jednakże nie niemożliwym.
Biorąc pod uwagę złożoność zespołu uzależnienia od alkoholu należy podjąć działania na wszystkich trzech sferach funkcjonowania człowieka. Należy dokładnie zdiagnozować szkody, które nastąpiły w wyniku rozwoju choroby w przestrzeni fizycznej, psychicznej i duchowej oraz odpowiednio do tego opracować program leczenia. Decydując się na leczenie uzależnienia od alkoholu warto jednak określić, gdzie problem ten zostawił największe spustoszenia i na nich skupić się w pierwszej kolejności. Oczywiście nie ma powodu, by decydować się na radykalne zmiany wpływające na całe otoczenie, gdy leczenie alkoholizmu dotyczy jednostki.

Rozwój zespołu uzależnienia alkoholowego

Choroba alkoholowa rozwija się w procesie znacząco rozłożonym w czasie. Wraz z wypiciem pierwszego kieliszka nie można mówić o uzależnieniu się, jednak możliwe jest pobudzenie potencjału do uzależnienia drzemiącego w chorym. Wieloletnie doświadczanie subiektywnej korzyści kontaktu z alkoholem sprawia, że chory tkwi w zgubnej relacji nie zauważając negatywnych konsekwencji swojego postępowania. Najczęściej dopiero po latach można dostrzec fakt ruiny psychofizycznej, do jakiej doprowadziło nadmierne picie alkoholu. Droga wiodąca do odzyskania kontroli nad swoim życiem również wymaga kilku lat intensywnej pracy nad sobą. Regeneracja i odbudowa kondycji oraz sprawności fizycznej wiąże się z wieloletnimi staraniami, których sukces uzależniony jest od poziomu degradacji układów wewnętrznych organizmu. Ryzyko powstania trwałych i nieodwracalnych zmian osobowości, czy uszkodzenia centralnego układu nerwowego, zwiększa się wraz z odwlekaniem decyzji o poddaniu się leczeniu uzależnienia alkoholowego. Trudności w nawiązaniu kontaktu ze światem mogą przyczynić się do nawrotów choroby. Choroba alkoholowa, tak jak każda poważna choroba dotykająca człowieka, ma momenty silnej aktywności – nawrotu. W tym przypadku najaktywniejsza jest silna potrzeba picia alkoholu.

Ośrodek leczenia alkoholizmu

Wieloletnia praktyka dowodzi, że do ośrodków leczenia alkoholizmu często trafiają pacjenci nie zdający sobie sprawy z powagi swojego stanu. Niejednokrotnie przyczyną umieszczenia alkoholika w specjalistycznej placówce jest presja otoczenia. Rodzina, pracodawca, lekarz pierwszego kontaktu a nawet wymiar sprawiedliwości decydują o konieczności podjęcia odpowiednich działań.
Powodem niepowodzenia leczenia alkoholizmu jest funkcjonowanie silnie rozbudowanych mechanizmów obronnych u chorego, który w istocie nie dostrzega konsekwencji swego picia. Tym samym osoba uzależniona od alkoholu nie widzi potrzeby podejmowania leczenia, ponieważ w swoim mniemaniu nie jest chora.
Nierzadko też zdarza się, że osoby decydujące się na leczenie w prywatnym ośrodku leczenia alkoholizmu kierują się chęcią poznania tajemnicy nieszkodliwego i kontrolowanego picia. Jednak należy pamiętać, że w związku z tym, iż choroba alkoholowa jest chorobą nieuleczalną nie ma możliwości powrotu do picia „normalnego”- kontrolowanego. Istnieje natomiast możliwość zredukowania szkód i powrotu do „normalnego” – trzeźwego życia pod warunkiem zachowania całkowitej abstynencji alkoholowej. Oczywiście dla uzależnionego w chwili trafienia do placówki leczniczej takie stwierdzenie jest zupełną abstrakcją.

Sposoby leczenia alkoholizmu

Najłatwiej poradzić sobie z problemem uzależnienia przy pomocy specjalistów i profesjonalnych ośrodków leczenia alkoholizmu, które są przygotowane na pracę diagnostyczną w kontekście diagnozy uzależnienia. Niezwykle istotne jest również motywowanie chorego do podjęcia istotnych zmian. Leczenie alkoholizmu w dużej mierze polega na znalezieniu i zneutralizowaniu powodów, które popychają chorego w szpony nałogu. Osobie uzależnionej należy zaprezentować całą paletę możliwości działania, w efekcie których odzyska ona kontrolę nad sobą i swoim życiem. Techniki pracy z pacjentem uzależnionym oczywiście są różne, zazwyczaj dostosowywane indywidualnie do potencjału i możliwości chorego.
W ofertach prywatnych ośrodków leczenia alkoholizmu znajdziecie psychoterapie indywidualne, grupowe, czy wsparcie środowisk abstynenckich (grupy AA). Zazwyczaj pacjent oprócz uzyskania świadomości dotyczącej swego uzależnienia, wyposażany jest w umiejętności i narzędzia terapeutyczne, które skutecznie pomogą mu w procesie odzyskiwania zdrowia. Nieleczona choroba alkoholowa często kończy się przedwczesną śmiercią. Dzięki skutecznie przeprowadzonemu leczeniu alkoholizmu życie uzależnionego może nie tylko ulec znaczącej poprawie, ale również wydłużeniu.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w leczeniu pacjentów wiemy, że nie ma takiego momentu w uzależnieniu, który pozwoliłby na skuteczne zaprzestanie picia alkoholu. Im szybciej zapadnie decyzja o podjęciu się leczenia, tym więcej szkód można uniknąć, a co ważniejsze, tym łatwiej i szybciej wraca się do normalności.