Nowe artykuły na naszym blogu

Co czuje alkoholik?

Konsekwencją alkoholizmu jest utrata panowania nad ilością przyjmowanych trunków. Naukowe definicje wskazują na to, że alkoholizm wiąże się ze spożywaniem alkoholu, nawet gdy chory odczuwa negatywne następstwa choroby alkoholowej. Dlatego warto, kiedy osoba zdecyduje się na terapię — wziąć pod uwagę, to co odczuwa chory. Osoba cierpiąca na chorobę alkoholową przechodzi wiele negatywnych dolegliwości wywołanych nałogiem. Są to zarówno głód alkoholowy, jak i poczucie winy.

Co czuje alkoholik — choroba alkoholowa jest złożona

Alkoholizm posiada podłoże nie tylko fizyczne, które wywołuje przymus spożywania alkoholu, ale też psychiczne. Poczucie winy, które pojawia się w psychice chorego, bardzo często posuwa go do chęci poprawy samopoczucia. Jednak jedyną znaną mu drogą jest spożycie wysokoprocentowego napoju.

Alkoholik może zdawać sobie sprawę ze swojego położenia. Mimo wszystko sięga po alkohol, ponieważ jego organizm wymaga takiego kroku. Dodatkowo uzależnienie psychiczne jest bardzo silne. Tak więc alkoholizm stanowi chorobę, umiejscowioną na kilku płaszczyznach — fizycznej, która zmusza w sposób biologiczny chorego do spożywania alkoholu, psychicznej, w której chory nie radzi sobie poczuciem winy, a także bieżącymi problemami i chcąc znaleźć spokój upaja się alkoholem oraz behawioralnej, związanej z nawykami.

Co czuje alkoholik — poczucie winy

Bardzo często zdarza się, że osoba cierpiąca na chorobę alkoholową odczuwa silne poczucie winy. Może być ono wywołane szczególną sytuacją życiową. Zdarza się jednak, że poczucie winy związane zostało z poczuciem wstydu wywołanym na skutek czynów dokonanych w stanie nietrzeźwości. Oznacza to, że osoba chora wpada w pułapkę. Pragnąc uciec od poczucia winy i wstydu za czyny, których dopuściła się w stanie nietrzeźwości — spożywa alkohol, by uciec. W ten sposób wraca do punktu wyjścia zataczając błędne koło.

Co czuje alkoholik — głód alkoholowy

Kiedy chory nie dostarcza odpowiedniej dawki substancji psychoaktywnej w określonym czasie, może pojawić się u niego głód alkoholowy. Głód alkoholowy charakteryzuje się występowaniem natrętnych myśli dotyczących picia alkoholu. Dodatkowo u chorego pojawi się uczucie niepokoju, lęki i rozdrażnienie.

Czego skutkiem może okazać się wyjątkowa chwiejność nastrojów, która stanowi znacznie utrudnienie w życiu zawodowym. Podobnie jak zaburzenia koncentracji i uwagi. Głód alkoholowy może pojawić się na skutek skojarzeń — mogą to być serie czynności, które chory wykonywał podczas picia alkoholu. A także kiedy, chory odczuje negatywne emocje. Wówczas tłumaczy on sobie, że ustaną, kiedy zażyje alkohol.

Co czuje alkoholik — negatywne emocje

Choroba alkoholowa nie jest wywoływana przez zaniżoną samoocenę. Jednak może się ona obniżać u aktywnych alkoholików. Przymus picia alkoholu, nierzadko w samotności, skutkuje ograniczeniem zainteresowań do tych czynności, które związane są z piciem napojów alkoholowych.

choroba alkoholowa

Dodatkowo grono znajomych zostaje zawężone do osób spożywających alkohol. Następuje przesunięcie granicy tolerancji na napoje wysokoprocentowe. Kiedy chory zaczyna spożywać więcej napojów wyskokowych — pojawiają się luki pamięciowe, czyli tak zwane urwane filmy oraz palimpsesty. Dezorientacja oraz problemy z panowaniem nad sobą przyczyniają się do pojawiania się coraz częstszych negatywnych emocji w stanie trzeźwości.

Wówczas chory odczuwa natłok negatywnych wrażeń i dąży do ich zażegnania możliwie najprędzej. Wraca więc do spożywania alkoholu, tym samym zrażając do siebie kolejne osoby i wpadając w kolejne tarapaty.

Alkoholizm jest chorobą, która rozwija się w przerażająco szybkim tempie. Zaniechanie któregokolwiek z etapów rozwojów choroby może skutkować wpadnięciem w nałóg tak silny, że jedynym rozwiązaniem na wyjście z niego będzie terapia w profesjonalnym ośrodku odwykowym.

Choroba alkoholowa, to schorzenie na wielu płaszczyznach — fizycznej i psychicznej. Warto zastanowić się nad tym, jakie emocje towarzyszą choremu. Bardzo często są to sprzężone ze sobą reakcje — psychofizyczne, jak głód alkoholowy.

Możemy zaobserwować także poczucie winy  i inne problemy, skutkujące złym samopoczuciem i posuwaniem się do kolejnych upojeń alkoholowych. Alkoholik odczuwa lęki i niepokój. A także natłok innych negatywnych wrażeń, które znacznie utrudniają codzienne funkcjonowanie — problemy z koncentracją, chwiejność nastroju, rozdrażnienie. Towarzysząca im chwiejność nastroju może doprowadzić chorego do kolejnych posunięć o wysoce negatywnych skutkach. Dlatego istotne jest, by alkoholik nauczył się nazywać towarzyszące mu emocje i zrozumiał mechanizmy, które kierują go w taki, a nie inny proces myślowy w konsekwencji doprowadzając do dekonstrukcyjnych działań.